CO NÁS LETOS ČEKÁ 

 • elektro-magnetické jevy
  • magnetické vlastnosti
  • výroba a transformace elektřiny
  • stejnosměrný a střídavý proud
  • polovodiče
 • optika
  • vlastnosti světla
  • odraz a lom světla
  • optická zařízení
 • jaderná energie, radioaktivita
 • kosmologie

Fyzika v 9.B na ZŠ Jitřní

27. téma:   vesmír   (29.5.2018)

 • vypracovali jsme, jak to funguje ve vesmíru
 • dobrovolný domácí úkol - vytvoř projekt na papír na téma (vyber si jednu nebo i více možností):

a) optická zařízení (příklady, využití, popis /obrázek/ jak se v nich šíří světelný paprsek)

b) jaderná elektrárna (princip fungování, primární a sekundární obvod, přínosy, negativa)

c) jaderné záření (zdroje, nebezpečí, ochrana)

d) poznávání vesmíru

e) vzdálené galaxie

 • tento projekt musí obsahovat:
  • téma práce a jejího autora
  • obrázky, možno nakreslit i vytisknout
  • k nim připiš stručné popisky, příp. můžeš přidat další zajímavé informace
 • min. velikost A3 (2 papíry vedle sebe) a větší
 • termín odevzdání: nejpozději ve čtvrtek 31.5. (možno i dříve)
 • kvalitně zpracované práce budou ohodnoceny „1“ – což může významně ovlivnit hodnocení na vysvědčení
 • upozorňuji na nutnost INTENZIVNÍ domácí přípravy (vzhledem k nestandardně nízkému počtu hodin, časté absenci žáků = závody, přípravě na přijímací řízení na SŠ a vůbec následnému fungování na SŠ) - možno psát test / zkoušení prakticky každou hodinu
 • je to i v učebnici na str. 150-166, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

26. téma:   atomistika, jaderná energie, radioaktivita   (22.5.2018)

 • vypracovali jsme projekt na radioaktivitu (s pomocí internetu)
 • dobrovolný domácí úkol - vytvoř projekt na papír na téma (vyber si jednu nebo i více možností):

a) optická zařízení (příklady, využití, popis /obrázek/ jak se v nich šíří světelný paprsek)

b) jaderná elektrárna (princip fungování, primární a sekundární obvod, přínosy, negativa)

c) jaderné záření (zdroje, nebezpečí, ochrana)

d) poznávání vesmíru

e) vzdálené galaxie

 • tento projekt musí obsahovat:
  • téma práce a jejího autora
  • obrázky, možno nakreslit i vytisknout
  • k nim připiš stručné popisky, příp. můžeš přidat další zajímavé informace
 • min. velikost A3 (2 papíry vedle sebe) a větší
 • termín odevzdání: nejpozději ve čtvrtek 31.5. (možno i dříve)
 • kvalitně zpracované práce budou ohodnoceny „1“ – což může významně ovlivnit hodnocení na vysvědčení
 • upozorňuji na nutnost INTENZIVNÍ domácí přípravy (vzhledem k nestandardně nízkému počtu hodin, časté absenci žáků = závody, přípravě na přijímací řízení na SŠ a vůbec následnému fungování na SŠ) - možno psát test / zkoušení prakticky každou hodinu
 • je to i v učebnici na str. 126-149, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

25. téma:   atomistika, jaderná energie, radioaktivita   (15.5.2018)

 • vysvětlovali jsme si, kdy jsou atomy stabilní a kdy nestabilní (= rozpadají se)
 • vysvětlovali jsme si, co vzniká, když se štěpí jádra atomů
 • ukazovali jsme si, jak funguje jaderná elektrárna
 • vysvětlovali jsme si, z jakých zdrojů na nás září radioaktivní záření
 • vysvětlovali jsme si, jak a proč se uskladňuje vyhořelé palivo z elektráren a zářiče z nemocnic
 • dobrovolný domácí úkol - vytvoř projekt na papír na téma (vyber si jednu nebo i více možností):

a) optická zařízení (příklady, využití, popis /obrázek/ jak se v nich šíří světelný paprsek)

b) jaderná elektrárna (princip fungování, primární a sekundární obvod, přínosy, negativa)

c) jaderné záření (zdroje, nebezpečí, ochrana)

d) poznávání vesmíru

e) vzdálené galaxie

 • tento projekt musí obsahovat:
  • téma práce a jejího autora
  • obrázky, možno nakreslit i vytisknout
  • k nim připiš stručné popisky, příp. můžeš přidat další zajímavé informace
 • min. velikost A3 (2 papíry vedle sebe) a větší
 • termín odevzdání: nejpozději ve čtvrtek 31.5. (možno i dříve)
 • kvalitně zpracované práce budou ohodnoceny „1“ – což může významně ovlivnit hodnocení na vysvědčení
 • upozorňuji na nutnost INTENZIVNÍ domácí přípravy (vzhledem k nestandardně nízkému počtu hodin, časté absenci žáků = závody, přípravě na přijímací řízení na SŠ a vůbec následnému fungování na SŠ) - možno psát test / zkoušení prakticky každou hodinu
 • je to i v učebnici na str. 126-149, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

24. téma:   optické vlastnosti oka, optické přístoje   (24.4.2018)

 • vysvětlovali jsme si, jak vidíme
 • ukazovali jsme si, jak fungují brýle
 • ukazovali jsme si, jak funguje např. fotoaparát
 • dobrovolný domácí úkol - vytvoř projekt na papír na téma (vyber si jednu nebo i více možností):

a) optická zařízení (příklady, využití, popis /obrázek/ jak se v nich šíří světelný paprsek)

b) jaderná elektrárna (princip fungování, primární a sekundární obvod, přínosy, negativa)

c) jaderné záření (zdroje, nebezpečí, ochrana)

d) poznávání vesmíru

e) vzdálené galaxie

 • tento projekt musí obsahovat:
  • téma práce a jejího autora
  • obrázky, možno nakreslit i vytisknout
  • k nim připiš stručné popisky, příp. můžeš přidat další zajímavé informace
 • min. velikost A3 (2 papíry vedle sebe) a větší
 • termín odevzdání: nejpozději ve čtvrtek 31.5. (možno i dříve)
 • kvalitně zpracované práce budou ohodnoceny „1“ – což může významně ovlivnit hodnocení na vysvědčení
 • upozorňuji na nutnost INTENZIVNÍ domácí přípravy (vzhledem k nestandardně nízkému počtu hodin, časté absenci žáků = závody, přípravě na přijímací řízení na SŠ a vůbec následnému fungování na SŠ) - možno psát test / zkoušení prakticky každou hodinu
 • je to i v učebnici na str. 115-123, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

23. téma:   čočky   (10.4.2018)

Přátelé, přeji vám klidné skládání přijímacích zkoušek.

Myslím, že to zvládnete, fakt! Držím pěsti!

 • rozdělili jsme si čočky, podle toho, jak lámou paprsky
 • upozorňuji na nutnost INTENZIVNÍ domácí přípravy (vzhledem k nestandardně nízkému počtu hodin, časté absenci žáků = závody, přípravě na přijímací řízení na SŠ a vůbec následnému fungování na SŠ) - možno psát test / zkoušení prakticky každou hodinu
 • je to i v učebnici na str. 110-114, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

22. téma:   lom světla   (3.4.2018)

 • vysvětlovali jsme si, jak se láme světlo na rozhraní dvou prostředí
 • ukazovali jsme si to, na několika optických hranolech
 • ukazovali jsme si mezní úhel i úplný odraz
 • upozorňuji na nutnost INTENZIVNÍ domácí přípravy (vzhledem k nestandardně nízkému počtu hodin, časté absenci žáků = závody, přípravě na přijímací řízení na SŠ a vůbec následnému fungování na SŠ) - možno psát test / zkoušení prakticky každou hodinu
 • je to i v učebnici na str. 104-109, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

21. téma:   kulová zrcadla   (27.3.2018)

 • ukazovali jsme si, jaké jsou významné paprsky na kulových zrcadlech
 • přemýšleli jsme, jaký bude vzniklý obraz (zmenšený, převrácený ....)
 • upozorňuji na nutnost INTENZIVNÍ domácí přípravy (vzhledem k nestandardně nízkému počtu hodin, časté absenci žáků = závody, přípravě na přijímací řízení na SŠ a vůbec následnému fungování na SŠ) - možno psát test / zkoušení prakticky každou hodinu
 • je to i v učebnici na str. 101-103, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

20. téma:   odraz světla, rovinná zrcadla   (20.3.2018)

 • ukazovali jsme si, jak se odráží světlo od zrcadla
 • přemýšleli jsme, pod jakým úkledm se paprsek láme
 • upozorňuji na nutnost INTENZIVNÍ domácí přípravy (vzhledem k nestandardně nízkému počtu hodin, časté absenci žáků = závody, přípravě na přijímací řízení na SŠ a vůbec následnému fungování na SŠ) - možno psát test / zkoušení prakticky každou hodinu
 • je to i v učebnici na str. 101-103, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

19. téma:   rychlost a vlastnosti světla   (13.3.2018)

 • zopakovali jsme si, co už víme o el-mag. záření, vč. světla
 • přemýšleli jsme, jak rychle se šíří světlo v různých prostředích
 • přemýšleli jsme, co se děje se světlem, když prochází třeba 2 prostředími (vzduch - voda)
 • upozorňuji na nutnost INTENZIVNÍ domácí přípravy (vzhledem k nestandardně nízkému počtu hodin, časté absenci žáků = závody, přípravě na přijímací řízení na SŠ a vůbec následnému fungování na SŠ) - možno psát test / zkoušení prakticky každou hodinu
 • je to i v učebnici na str. 101-103, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

18. téma:   světlo   (6.3.2018)

 • přemýšleli jsme, jaká tělesa vidíme
 • přemýšleli jsme, proč vidíme barvy
 • přemýšleli jsme, co se děje v "průsvitném" prostředí
 • upozorňuji příště je možný krátký test
 • upozorňuji na nutnost INTENZIVNÍ domácí přípravy (vzhledem k nestandardně nízkému počtu hodin, časté absenci žáků = závody, přípravě na přijímací řízení na SŠ a vůbec následnému fungování na SŠ) - možno psát test / zkoušení prakticky každou hodinu
 • je to i v učebnici na str. 101-103, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

17. téma:   elektromagnetické záření   (27.2.2018)

 • napsali jsme si test (polovodiče)
 • přemýšleli jsme jak se šíří el-mag vlny
 • řekli jsme si, že mezi el-mag vlny patří i světlo
 • upozorňuji na nutnost INTENZIVNÍ domácí přípravy (vzhledem k nestandardně nízkému počtu hodin, časté absenci žáků = závody, přípravě na přijímací řízení na SŠ a vůbec následnému fungování na SŠ) - možno psát test / zkoušení prakticky každou hodinu
 • je to i v učebnici na str. 86-100, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

16. téma:   diody, LED diody   (13.2.2018)

 • přemýšleli jsme, k čemu jsou dobré a jak fungují diody
 • přemýšleli jsme, nad výhodami/nevýhodami LED diod
 • připomínám, že příští hodinu si na toto asi dáme test
 • upozorňuji na nutnost INTENZIVNÍ domácí přípravy (vzhledem k nestandardně nízkému počtu hodin, časté absenci žáků = závody, přípravě na přijímací řízení na SŠ a vůbec následnému fungování na SŠ) - možno psát test / zkoušení prakticky každou hodinu
 • je to i v učebnici na str. 66-77, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

15. téma:   křemík jako polovodič   (30.1.2018)

 • přemýšleli jsme, proč křemík na normálních okolností nevede proud
 • přemýšleli jsme, proč křemík při zahřátí vede proud
 • přemýšleli jsme, jak vznikne polovodič typu "N" a jak vznikne polovodič typu "P"
 • připomínám, že příští hodinu si na toto asi dáme test
 • upozorňuji na nutnost INTENZIVNÍ domácí přípravy (vzhledem k nestandardně nízkému počtu hodin, časté absenci žáků = závody, přípravě na přijímací řízení na SŠ a vůbec následnému fungování na SŠ) - možno psát test / zkoušení prakticky každou hodinu
 • je to i v učebnici na str. 65-66, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

14. téma:   polovodiče   (23.1.2018)

 • přemýšleli jsme, kde všude se setkáváme s polovodiči
 • upozorňuji na nutnost INTENZIVNÍ domácí přípravy (vzhledem k nestandardně nízkému počtu hodin, časté absenci žáků = závody, přípravě na přijímací řízení na SŠ a vůbec následnému fungování na SŠ) - možno psát test / zkoušení prakticky každou hodinu
 • je to i v učebnici na str. 60-64, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

14. téma:   vedení proudu v kapalinách a plynech   (16.1.2018)

 • napsali jsme si test
 • upozorňuji na nutnost INTENZIVNÍ domácí přípravy (vzhledem k nestandardně nízkému počtu hodin, časté absenci žáků = závody, přípravě na přijímací řízení na SŠ a vůbec následnému fungování na SŠ) - možno psát test / zkoušení prakticky každou hodinu
 • je to i v učebnici na str. 50-59, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

13. téma:   transformační poměr   (9.1.2018)

 • počítali jsme, transformační poměr (= jaké cívky použít do transformátoru, jaké napětí dostaneme na trafu)
 • připomínám, že příští hodinu si dáme test (transformátory, vč. transf. poměru)
 • upozorňuji na nutnost INTENZIVNÍ domácí přípravy (vzhledem k nestandardně nízkému počtu hodin, časté absenci žáků = závody, přípravě na přijímací řízení na SŠ a vůbec následnému fungování na SŠ) - možno psát test / zkoušení prakticky každou hodinu
 • je to i v učebnici na str. 42-45, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

12. téma:   transformátory   (19.12.2017)

 • vysvětlovali jsme si, jak funguje ta transformace
 • upozorňuji na nutnost INTENZIVNÍ domácí přípravy (vzhledem k nestandardně nízkému počtu hodin, časté absenci žáků = závody, přípravě na přijímací řízení na SŠ a vůbec následnému fungování na SŠ) - možno psát test / zkoušení prakticky každou hodinu
 • je to i v učebnici na str. 42-45, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

11. téma:   transformátory   (5.12.2017)

 • vysvětlovali jsme si, kde se setkáváme s transformátory
 • upozorňuji na nutnost INTENZIVNÍ domácí přípravy (vzhledem k nestandardně nízkému počtu hodin, časté absenci žáků = závody, přípravě na přijímací řízení na SŠ a vůbec následnému fungování na SŠ) - možno psát test / zkoušení prakticky každou hodinu
 • je to i v učebnici na str. 42-45, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

10. téma:   střídavý proud   (28.11.2017)

 • popisovali jsme si graf střídavého proudu
 • vysvětlovali jsme si, co je to "efektivní" hodnota střídavého proudu/napětí
 • připomínám, že příští hodinu si dáme test (střídavý proud)
 • upozorňuji na nutnost INTENZIVNÍ domácí přípravy (vzhledem k nestandardně nízkému počtu hodin, časté absenci žáků = závody, přípravě na přijímací řízení na SŠ a vůbec následnému fungování na SŠ) - možno psát test / zkoušení prakticky každou hodinu
 • je to i v učebnici na str. 40-41, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

9. téma:   graf střídavého proudu   (14.11.2017)

 • nakreslili jsme si graf střídavého proudu a ten jsme si popsali
 • dobrovolný domácí úkol
  • na list papíru velikosti A3 a větší vypracuj projekt o zastáncích stejnosměrného a střídavého proudu
  • u každého uveď jméno a fotku zastánce
  • něco o něm (v bodech - žádné romány!)
  • čím se zabýval, proč to tak prosazoval
  • termín odevzdání: kdykoli, ale nejpozději při hodině v úterý 21.11.2017
 • upozorňuji na nutnost INTENZIVNÍ domácí přípravy (vzhledem k nestandardně nízkému počtu hodin, časté absenci žáků = závody, přípravě na přijímací řízení na SŠ a vůbec následnému fungování na SŠ) - možno psát test / zkoušení prakticky každou hodinu
 • je to i v učebnici na str. 34-39, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

8. téma:   indukce, stejnosměrný a střídavý proud   (7.11.2017)

 • připomněli jsme si výrobu elektřiny chemickou cestou i elektromagnetickou indukcí
 • ukázali jsme si, jak tu změnu magnetického pole udělat
 • ukázali jsme si, jak vyrobit stejnosměrný a taky střídavý proud
 • vysvětlili jsme si, jaký je rozdíl, mezi stejnosměrným a střídavým proudem
 • dobrovolný domácí úkol
  • na list papíru velikosti A3 a větší vypracuj projekt o zastáncích stejnosměrného a střídavého proudu
  • u každého uveď jméno a fotku zastánce
  • něco o něm (v bodech - žádné romány!)
  • čím se zabýval, proč to tak prosazoval
  • termín odevzdání: kdykoli, ale nejpozději při hodině za 14 dní, tj. v úterý 21.11.2017
 • připomínám, že příští hodinu si dáme test (výroba elektřiny)
 • upozorňuji na nutnost INTENZIVNÍ domácí přípravy (vzhledem k nestandardně nízkému počtu hodin, časté absenci žáků = závody, přípravě na přijímací řízení na SŠ a vůbec následnému fungování na SŠ) - možno psát test / zkoušení prakticky každou hodinu
 • je to i v učebnici na str. 28-35, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

7. téma:   výroba elektřiny   (31.10.2017)

 • popsali jsme si výrobu elektřiny chemickou cestou
 • popsali a ukázali jsme si výrobu elektřiny elektromagnetickou indukcí
 • upozorňuji na nutnost INTENZIVNÍ domácí přípravy (vzhledem k nestandardně nízkému počtu hodin, časté absenci žáků = závody, přípravě na přijímací řízení na SŠ a vůbec následnému fungování na SŠ) - možno psát test / zkoušení prakticky každou hodinu
 • je to i v učebnici na str. 28-33, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

6. téma:   elektromotor   (24.10.2017)

 • zkoušeli jsme vytvořit elektromotor a popsat si ho
 • připomínám, že příští hodinu si dáme test (od začátku po elektromotory)
 • upozorňuji na nutnost INTENZIVNÍ domácí přípravy (vzhledem k nestandardně nízkému počtu hodin, časté absenci žáků = závody, přípravě na přijímací řízení na SŠ a vůbec následnému fungování na SŠ) - možno psát test / zkoušení prakticky každou hodinu
 • je to i v učebnici na str. 24-27, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

5. téma:   elektromotor   (17.10.2017)

 • zkoušeli jsme roztočit cívku v magnetickém poli a vytvořit tak elektromotor
 • upozorňuji na nutnost INTENZIVNÍ domácí přípravy (vzhledem k nestandardně nízkému počtu hodin, časté absenci žáků = závody, přípravě na přijímací řízení na SŠ a vůbec následnému fungování na SŠ) - možno psát test / zkoušení prakticky každou hodinu
 • je to i v učebnici na str. 24-27, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

4. téma:   magnetické pole cívky   (10.10.2017)

 • ukazovali jsme si, jak se zachová cívka v magnetickém poli
 • ukazovali jsme si, jak funguje elektromagnet, např. zvonek
 • domácí úkol - přečti si v učebnici, jak funguje zvonek, pomůže ti k tomu obrázek (uč. str. 18)
 • upozorňuji na nutnost INTENZIVNÍ domácí přípravy (vzhledem k nestandardně nízkému počtu hodin, časté absenci žáků = závody, přípravě na přijímací řízení na SŠ a vůbec následnému fungování na SŠ) - možno psát test / zkoušení prakticky každou hodinu
 • je to i v učebnici na str. 14-23, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

3. téma:   magnety   (26.9.2017)

 • připomínali jsme si, jaké vlastnosti má magnet (póly, netečné pásmo, pole)
 • ukazovali jsme si, jak vytvořit elektromagnet (cívku)
 • upozorňuji na nutnost INTENZIVNÍ domácí přípravy (vzhledem k nestandardně nízkému počtu hodin, časté absenci žáků = závody, přípravě na přijímací řízení na SŠ a vůbec následnému fungování na SŠ) - možno psát test / zkoušení prakticky každou hodinu
 • je to i v učebnici na str. 10-13, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

2. téma:   opakování učiva 8. ročníku   (12.9.2017)

 • hledali jsme odpovědi na otázky pracovního listu (možno si radit, používat internet, sešit, apod.)
 • upozorňuji na nutnost INTENZIVNÍ domácí přípravy (vzhledem k nestandardně nízkému počtu hodin, časté absenci žáků = závody, přípravě na přijímací řízení na SŠ a vůbec následnému fungování na SŠ) - možno psát test / zkoušení prakticky každou hodinu

 

1. téma:   opakování učiva 8. ročníku   (6.9.2017)

 • připomínali jsme si, co jsme dělali v 8. ročníku
 • domácí úkol - kdo chce, si na příští hodinu může nakreslit na úvodní stranu v sešitu pěkný barevný obrázek, týkající se fyziky
 • připomínám, že příští hodinu si dáme pracovní list - opakování učiva 8. ročníku
 • upozorňuji na nutnost INTENZIVNÍ domácí přípravy (vzhledem k nestandardně nízkému počtu hodin, časté absenci žáků = závody, přípravě na přijímací řízení na SŠ a vůbec následnému fungování na SŠ) - možno psát test / zkoušení prakticky každou hodinu
 • je to i v učebnici na str. 8-9, za článkem jsou i otázky k procvičování
 

Tvořím pro dobré lidi. David Gajdošík.

Učitel s neučitelským myšlením a názory.