Co nás letos čeká

 • elektro-magnetické jevy
  • magnetické vlastnosti
  • výroba a transformace elektřiny
  • stejnosměrný a střídavý proud
  • polovodiče
 • optika
  • vlastnosti světla
  • odraz a lom světla
  • optická zařízení
 • jaderná energie, radioaktivita
 • kosmologie

Fyzika v 9.A na ZŠ Jitřní

6. téma:   elektromotor   (16.10.2018)

 • vyzkoušeli jsme si fungování elektromotoru
 • popsali jsme si hlavní části elektromotoru
 • přemýšleli jsme, kde se s elekromotorem setkáme v běžné domácnosti
 • upozorňuji - příště si napíšeme test
 • upozorňuji na nutnost INTENZIVNÍ domácí přípravy (vzhledem k nestandardně nízkému počtu hodin, časté absenci žáků = závody, přípravě na přijímací řízení na SŠ a vůbec následnému fungování na SŠ) - možno psát test prakticky každou hodinu
 • je to i v učebnici na str. 24-27, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

5. téma:   elektromotor   (2.10.2018)

 • vysvětlili jsme si, jak otočit cívku i o 360°C
 • ukázali jsme si, že to skutečně funguje na pokusu
 • vypracovali jsme test (magnetické jevy)
 • upozorňuji na nutnost INTENZIVNÍ domácí přípravy (vzhledem k nestandardně nízkému počtu hodin, časté absenci žáků = závody, přípravě na přijímací řízení na SŠ a vůbec následnému fungování na SŠ) - možno psát test prakticky každou hodinu
 • je to i v učebnici na str. 24-27, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

4. téma:   cívka s proudem   (25.9.2018)

 • ukázali jsme si, jak zesílit magnetické pole kolem cívky
 • ukázali jsme si, jak funguje zvonek
 • vysvětlili jsme si, jak funguje jistič a relé
 • vysvětlili jsme si, jak se otáčí cívka v magnetickém poli
 • upozorňuji - příště si napíšeme test
 • upozorňuji na nutnost INTENZIVNÍ domácí přípravy (vzhledem k nestandardně nízkému počtu hodin, časté absenci žáků = závody, přípravě na přijímací řízení na SŠ a vůbec následnému fungování na SŠ) - možno psát test prakticky každou hodinu
 • je to i v učebnici na str. 14-23, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

3. téma:   elektro-magnetické jevy   (18.9.2018)

 • zopakovali jsme si, co už víme o magnetu
 • ukázali jsme si, jak zesílit magnetické pole kolem vodiče
 • domácí úkol - str- 13, úkol 7 a-b-c
 • upozorňuji na nutnost INTENZIVNÍ domácí přípravy (vzhledem k nestandardně nízkému počtu hodin, časté absenci žáků = závody, přípravě na přijímací řízení na SŠ a vůbec následnému fungování na SŠ) - možno psát test prakticky každou hodinu
 • je to i v učebnici na str. 10-13, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

2. téma:   opakování učiva 8. ročníku   (17.9.2018)

 • zopakovali jsme si, co jsme dělali v 8. ročníku - v pracovníl listě (mohli jsme to kdekoli vyhledat - i ve starém sešitě, i na netu ...)

 

1. téma:   opakování učiva 8. ročníku   (11.9.2018)

 • připomínali jsme si, co jsme dělali v 8. ročníku
 • domácí úkol - kdo chce, si na příští hodinu může nakreslit na úvodní stranu v sešitu pěkný barevný obrázek, týkající se fyziky
 • připomínám, že příští hodinu si dáme pracovní list - opakování učiva 8. ročníku - BUDE TO UŽ MIMOŘÁDNĚ V PONDĚLÍ 17.9.
 • upozorňuji na nutnost INTENZIVNÍ domácí přípravy (vzhledem k nestandardně nízkému počtu hodin, časté absenci žáků = závody, přípravě na přijímací řízení na SŠ a vůbec následnému fungování na SŠ) - možno psát test / zkoušení prakticky každou hodinu
 • je to i v učebnici na str. 8-9, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

Tvořím pro dobré lidi. David Gajdošík.

Učitel s neučitelským myšlením a názory.