CO NÁS LETOS ČEKÁ

 • zvuk
 • energie
  • práce, výkon, účinnost
  • pohybová a polohová energie
  • tepelná energie
  • přeměna energie
 • elektrické jevy
  • elektrický náboj a obvod
  • elektrické napětí, proud a odpor
  • elektrická práce

Fyzika v 8.B na ZŠ Jitřní

47. téma:   výsledný odpor   (1.6.2018)

 • vysvětlovali jsme si, jaký bude výskledný odpor několik rezistorů v různých zapojeních
 • zapojovali jsme rezistor do obvodu a pozorovali, co se stane
 • připomínám - příští hodinu si napíšeme test (el. odpor, Ohmův zákon, vč. výpočtů U - I - R)
 • je to i v učebnici na str. 146-157, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

46. téma:   elektrický odpor   (25.5.2018)

 • napsali jsme si další test (napětí a proud)
 • přemýšleli jsme, jak vzniká elektrický odpor
 • ukazovali jsme si, co se state, když do obvodu vložíme rezistor
 • dobrovolný domácí úkol - vytvoř projekt na papír na téma: „elektrický odpor, resp. Ohmův zákon“, tento projekt musí obsahovat:
  • téma práce a jejího autora
  • vysvětlení, proč v zařízeních vzniká elektrický odpor
  • jeho využití i negativní stránku
  • znění (vzorec) Ohmova zákona
  • obrázky vysvětlující elektrický odpor, resp. Ohmův zákon, možno nakreslit i vytisknout
  • můžeš přidat příp. další zajímavé informace o odporu, resp. Ohmově zákonu
 • min. velikost A3 (2 papíry vedle sebe) a větší
 • termín odevzdání: nejpozději ve čtvrtek 31.5. (možno i dříve)
 • kvalitně zpracované práce budou ohodnoceny „1“ – což může významně ovlivnit hodnocení na vysvědčení
 • je to i v učebnici na str. 137, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

45. téma:   elektrický proud   (4.5.2018)

 • přemýšleli jsme, co proudí při elektrickém napětí
 • přemýšleli jsme, jakých hodnot dosahuje elektrický proud
 • ukazovali jsme si, jak změřit proud a napětí
 • připomínám - příští hodinu (po návratu z Anglie) si z toho napíšeme test
 • dobrovolný domácí úkol - vytvoř projekt na papír na téma: „elektrický odpor, resp. Ohmův zákon“, tento projekt musí obsahovat:
  • téma práce a jejího autora
  • vysvětlení, proč v zařízeních vzniká elektrický odpor
  • jeho využití i negativní stránku
  • znění (vzorec) Ohmova zákona
  • obrázky vysvětlující elektrický odpor, resp. Ohmův zákon, možno nakreslit i vytisknout
  • můžeš přidat příp. další zajímavé informace o odporu, resp. Ohmově zákonu
 • min. velikost A3 (2 papíry vedle sebe) a větší
 • termín odevzdání: nejpozději ve čtvrtek 31.5. (možno i dříve)
 • kvalitně zpracované práce budou ohodnoceny „1“ – což může významně ovlivnit hodnocení na vysvědčení
 • je to i v učebnici na str. 122-128, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

44. téma:   zdroje elektrického napětí   (27.4.2018)

 • přemýšleli jsme, jaké výhody a nevýhody mejí různé typy zdrojů el. napětí, např. různé typy elektráren apod.
 • je to i v učebnici na str. 133-136, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

43. téma:   elektrické napětí   (24.4.2018)

 • napsali jsme si test na schémata elekrického obvodu
 • přemýšleli jsme, co se napíná při elektrickém napětí
 • přemýšleli jsme, jaké je elektrickém napětí v zásuvkách apod.
 • je to i v učebnici na str. 129-132, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

42. téma:   elektrický obvod   (17.4.2018)

 • sestavovali jsme obvod pomocí schématických značek
 • přemýšleli jsme, které zařízení bude fungovat, když zmáčneme daný vypínač
 • připomínám - příští hodinu si z toho dáme test
 • je to i v učebnici na str. 118-121, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

41. téma:   elektrický obvod   (13.4.2018)

 • zapojovali jsme obvod
 • je to i v učebnici na str. 118-121, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

40. téma:   elektrický proud   (10.4.2018)

 • přemýšleli jsme, kdy se elektrony (ionty) začnou hýbat
 • zapojovali jsme obvod a přemýšleli, kdy ním protéká proud
 • je to i v učebnici na str. 122-124, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

39. téma:   vodiče a izolanty   (6.4.2018)

 • doděllávali jsme projekt na téma vodiče a izolanty
 • je to i v učebnici na str. 122-124, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

38. téma:   vodiče a izolanty   (3.4.2018)

 • vypracovali jsme projekt na téma vodiče a izolanty
 • je to i v učebnici na str. 104-117, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

37. téma:   vodiče a izolanty   (27.3.2018)

 • vypracovali jsme další test (statická elektřina)
 • vysvětlovali jsme si, jaké materiály jsou vodiči a jaké jsou nevodiči el. proudu
 • vysvětlovali jsme si, že neexistuje žádný "ideální" izolant
 • je to i v učebnici na str. 104-117, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

36. téma:   elektrické pole, elektroskop   (23.3.2018)

 • popsali jsme si elektroskop
 • vysvětlovali jsme si, siločáry el. pole, vč. jejich směru
 • připomínám - příští hodinu si dáme napíšeme další test (statická elektřina)
 • je to i v učebnici na str. 104-117, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

35. téma:   elektrický náboj   (20.3.2018)

 • přemýšleli jsme, jak z neutrálního tělesa vznikne těleso el. nabité
 • vysvětlovali jsme si, že el. náboj NEvzniká ani NEzaniká, jen se může přemístit
 • je to i v učebnici na str. 98-103, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

34. téma:   statická elektřina   (16.3.2018)

 • přemýšleli jsme, odkud lidé začali využívat elektřinu
 • přemýšleli jsme, proč jsou tělesa el. neutrální
 • přemýšleli jsme, proč se el. nabitá tělesa přitahují / odpuzují
 • je to i v učebnici na str. 98-100, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

33. téma:   elektřina   (13.3.2018)

 • vypracovali jsme myšlenkovou mapu na téma "elektřina"
 • je to i v učebnici na str. 98, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

32. téma:   zážehový motor   (9.3.2018)

 • vypracovali jsme projekt na zážehový motor
 • je to i v učebnici na str. 90-97, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

31. téma:   parní stroj   (6.3.2018)

 • vypracovali jsme další test (skupenské změny)
 • vyzkoušeli jsme si rozpohybovat skutečný parní stroj
 • je to i v učebnici na str. 90-97, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

30. téma:   parní stroj, zážehový motor   (2.3.2018)

 • ukazovali jsme si, jak funguje zážehový 4-dobý motor
 • připomínám - příští hodinu si dáme napíšeme další test (skupenské změny, motor)
 • je to i v učebnici na str. 90-97, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

29. téma:   čtení z tabulek   (27.2.2018)

 • vyparacovali jsme další pracovní list (skupenské změny)
 • je to i v učebnici na str. 84-87, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

28. téma:   tání/tuhnutí, var   (16.2.2018)

 • hledali jsme teploty tání a varu a na základě nich určovali, v jakém skupenství se nachází látka při dané teplotě
 • ukazovali jsme si var vody za sníženého tlaku
 • připomínám - příští hodinu si dáme další pracovní list
 • je to i v učebnici na str. 76-81, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

27. téma:   skupenské změny   (13.2.2018)

 • přemýšleli jsme, nad změnami skupenství
 • ukazovali jsme si sublimaci jodu
 • je to i v učebnici na str. 74-75, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

26. téma:   kalorimetr   (30.1.2018)

 • přemýšleli jsme, co to je kalorimetr a k čemu je dobrý
 • je to i v učebnici na str. 56-63, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

25. téma:   tepelná výměna   (26.1.2018)

 • vypracovali jsme test
 • je to i v učebnici na str. 68-73, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

24. téma:   tepelná výměna zářením   (23.1.2018)

 • vypracovali jsme další pracovní list
 • připomínám - příští hodinu si napíšeme kontrolní test nebo pracovní list
 • je to i v učebnici na str. 68-73, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

23. téma:   tepelná výměna zářením   (19.1.2018)

 • přemýšleli jsme, jak na čem závisí, kolik tepla přijme těleso, když na něj něco září - a na čem to závisí
 • připomínám - příští hodinu si napíšeme nějaký pracovní list nebo kontrolní test
 • je to i v učebnici na str. 68-73, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

22. téma:   tepelná výměna prouděním   (16.1.2018)

 • přemýšleli jsme, jak se vyměňuje teplo v kapalinách a plynech
 • je to i v učebnici na str. 64-67, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

21. téma:   tepelná výměna vedením   (12.1.2018)

 • přemýšleli jsme, co dobře vede teplo a co naopak teplo dobře izoluje
 • je to i v učebnici na str. 51-52, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

20. téma:   tepelná výměna   (9.1.2018)

 • vysvětlili jsme si, že tepelná výměna je třeba obyčejné větrání, nebo taky, když do nápoje hodíme led
 • přemýšleli jsme si, jestli jse teplo ven, nebo zima do vnitř - a proč tomu tak je
 • přemýšleli jsme, co dobře vede teplo a co naopak teplo dobře izoluje
 • ukazovali jsme si to na různých pokusech
 • je to i v učebnici na str. 51-52, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

19. téma:   měrná tepelná kapacita   (5.1.2018)

 • zkoušeli jsme si vypracovat pracovní list (mohli jsme si radit, hledat v sešitu i učebnici) - nemuseli jsme to ani stihnout, ale otázky, které jsme udělali měly být správně
 • je to i v učebnici na str. 53-60, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

18. téma:   měrná tepelná kapacita   (15.12.2017)

 • vysvětlovali jsme si, kolik energie musíme dát tělesu, aby se ohřálo
 • je to i v učebnici na str. 53-60, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

17. téma:   vnitřní energie   (8.12.2017)

 • vysvětlovali jsme si, co to je ta "vnitřní" energie
 • je to i v učebnici na str. 43-47, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

16. téma:   mechanická energie   (5.12.2017)

 • zopakovali jsme si, co už víme o energiích
 • je to i v učebnici na str. 28-42, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

15. téma:   polohová energie, zákon zachování energie   (1.12.2017)

 • vysvětlovali jsme si, co to je a na čem závisí polohová energie
 • vysvětlovali jsme si, že energie nemůže vzniknout, ani zaniknout, jen se přeměnit v jiný typ energie
 • připomínám - příští hodinu si napíšeme kontrolní test
 • je to i v učebnici na str. 34-42, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

14. téma:   pohybová energie   (28.11.2017)

 • zpočítali jsme si na to i nějaké příklady
 • je to i v učebnici na str. 29-33, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

13. téma:   pohybová energie   (24.11.2017)

 • přemýšleli jsme, na čem závisí velikost energie uvolněné při nárazu
 • je to i v učebnici na str. 29-33, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

12. téma:   ztráty a účinnost   (14.10.2017)

 • vysvětlovali jsme si, co to jsou "ztráty" a "užitečná práce"
 • připomínám - příští hodinu si napíšeme kontrolní test
 • je to i v učebnici na str. 26-28, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

11. téma:   výkon   (10.11.2017)

 • přemýšleli jsme, kdy máme lepší výkon - třeba v běhu na 100 m
 • počítali jsme na to i nějaké příklady
 • domácí úkol - učebnice str. 25, úkol 4
 • je to i v učebnici na str. 22-25, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

10. téma:   mechanická práce   (3.11.2017)

 • přemýšleli jsme, kdy konáme práci a kdy konáme "mechanickou" práci
 • počítali jsme na to i nějaké příklady
 • je to i v učebnici na str. 12-21, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

9. téma:   energie je spojená s prací   (31.10.2017)

 • řešili jsme, jaké známe typy energie
 • přemýšleli jsme, odkud ji vzít
 • v učebnici jsme hledali informace o mechanické práci
 • na závěr jsme z toho vypracovali 3 kontrolní otázky
 • je to i v učebnici na str. 12-16, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

8. téma:   záznam a reprodukce zvuku   (17.10.2017)

 • napsali jsme si první letošní test, téma bylo: "zvukové jevy"
 • vysvětlovali a ukazovali jsme si, jak zaznamenat a následně přehrát zvuk
 • je to i v učebnici na str. 166-181, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

7. téma:   hlasitost, ochrana před nadměrným hlukem   (13.10.2017)

 • vysvětlovali jsme si, jaká hlasitost je pro nás nebezpečná
 • vysvětlovali jsme si, jaké materiály dobře pohlcují zvuk
 • připomínám - příští hodinu si napíšeme kontrolní test
 • je to i v učebnici na str. 172-181, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

6. téma:   výška a barva tónu   (10.10.2017)

 • vysvětlovali jsme si, jakou výšku tónu slyšíme
 • vysvětlovali jsme si, rozdíl mezi ultra a infrazvukem
 • je to i v učebnici na str. 170-175, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

5. téma:   vlnění - kmitání   (6.10.2017)

 • vysvětlovali jsme si, jaké typy kmitání rozeznáváme
 • vysvětlovali jsme si, rozdíl mezi periodou a frekvencí
 • spočítali jsme příklad na rychlost zvuku
 • domácí úkol - spočítej příklad na rychlost zvuku, zadání je v sešitě fyziky
 • je to i v učebnici na str. 167-169, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

4. téma:   šíření zvuku   (26.9.2017)

 • vysvětlovali jsme si, proč se zvuk šíří lépe v kapalinách něž v plynech
 • vysvětlovali jsme si, jakou rychlostí se šíří zvuk
 • ukazovali jsme si, že zvuk je kmitání a že kmitání lze zaznamenat do grafu
 • je to i v učebnici na str. 167-169, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

3. téma:   zvukové jevy   (19.9.2017)

 • ukazovali jsme si, jak vzniká zvuk
 • zkontrolovali jse si odpovědi z minulého pracovního listu
 • je to i v učebnici na str. 166, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

2. téma:   opakování učiva 7. ročníku   (15.9.2017)

 • připomněli jsme si, co jsme dělali ve fyzice v 7. třídě v pracovním listu (mohli jsme si radit i používat internet, sešit ...) - hodnocení:
  • 1 = 0-2 ch
  • 2 = 3-5 ch
  • 3 = 6-9 ch
  • 4 = 10-14 ch
  • 5 = 15 a více chyb
 • UPOZPORŇUJI - někdo má i "MÍNUS chyby". Př. „mínus 2 chyby“ znamená, že žák vypracoval správně dostatek odpovědí a k nim i další 2 „bonusové“ odpovědi. Celkem šlo nahradit až 5 odpovědí „bonusovými“.
 • je to i v učebnici na str. 10-11, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

1. téma:   opakování učiva 7. ročníku   (12.9.2017)

 • zopakovali jsme si, o čem jsme se bavili loni
 • připomínám, že příští hodinu tvoříme pracovní list (opakování učiva 7. ročníku)
 • domácí úkol - kdo chce, tak si na další hodinu může nakreslit na úvodní stranu v sešitu pěkný barevný obrázek, týkající se fyziky
 • je to i v učebnici na str. 10-11, za článkem jsou i otázky k procvičování

26. téma:   tepelná výměna zářením (sáláním)  (17.1.2017)

 • ukazovali jsme si, jak sálá teplo a na čem to závisí
 • pozor - příští hodinu si dáme test
 • je to i v učebnici na str. 68-73, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

Tvořím pro dobré lidi. David Gajdošík.

Učitel s neučitelským myšlením a názory.