CO NÁS LETOS ČEKÁ 

 • elektro-magnetické jevy
  • magnetické vlastnosti
  • výroba a transformace elektřiny
  • stejnosměrný a střídavý proud
  • polovodiče
 • optika
  • vlastnosti světla
  • odraz a lom světla
  • optická zařízení
 • jaderná energie, radioaktivita
 • kosmologie

NA HODINY SI VŽDY BERU

 • sešit (obalený, podepsaný, č. 545)
 • pravítko
 • pero, tužky, pastelky, kružítko
 • obalenou učebnici
 • jednoduchou kalkulačku
 • hodí se i tabulky (ale jen někdy)

ÚPRAVA SEŠITU

 • píšeme přehledně pod sebe
 • nadpisy podtrhujeme barevně pravítkem
 • obrázky kreslíme ZÁSADNĚ tužkou nebo pastelkami, ve vhodné velikosti
 • obrázky slovně popíšeme - co tam je, jak se jmenují jednotlivé části a tak

Fyzika v 9.B na ZŠ Jitřní

2. téma:   opakování učiva 8. ročníku   (12.9.2017)

 • hledali jsme odpovědi na otázky pracovního listu (možno si radit, používat internet, sešit, apod.)
 • upozorňuji na nutnost INTENZIVNÍ domácí přípravy (vzhledem k nestandardně nízkému počtu hodin, časté absenci žáků = závody, přípravě na přijímací řízení na SŠ a vůbec následnému fungování na SŠ)

 

1. téma:   opakování učiva 8. ročníku   (6.9.2017)

 • připomínali jsme si, co jsme dělali v 8. ročníku
 • připomínám, že příští hodinu si dáme pracovní list - opakování učiva 8. ročníku
 • domácí úkol - kdo chce, si na příští hodinu může nakreslit na úvodní stranu v sešitu pěkný barevný obrázek, týkající se fyziky
 • je to i v učebnici na str. 8-9, za článkem jsou i otázky k procvičování
 • upozorňuji na nutnost INTENZIVNÍ domácí přípravy (vzhledem k nestandardně nízkému počtu hodin, časté absenci žáků = závody, přípravě na přijímací řízení na SŠ a vůbec následnému fungování na SŠ)
 

Tvořím pro dobré lidi. David Gajdošík.

Učitel s neučitelským myšlením a názory.