CO NÁS LETOS ČEKÁ 

 • elektro-magnetické jevy
  • magnetické vlastnosti
  • výroba a transformace elektřiny
  • stejnosměrný a střídavý proud
  • polovodiče
 • optika
  • vlastnosti světla
  • odraz a lom světla
  • optická zařízení
 • jaderná energie, radioaktivita
 • kosmologie

NA HODINY SI VŽDY BERU

 • sešit (obalený, podepsaný, č. 545)
 • pravítko
 • pero, tužky, pastelky, kružítko
 • obalenou učebnici
 • jednoduchou kalkulačku
 • hodí se i tabulky (ale jen někdy)

ÚPRAVA SEŠITU

 • píšeme přehledně pod sebe
 • nadpisy podtrhujeme barevně pravítkem
 • obrázky kreslíme ZÁSADNĚ tužkou nebo pastelkami, ve vhodné velikosti
 • obrázky slovně popíšeme - co tam je, jak se jmenují jednotlivé části a tak

Fyzika v 9.B na ZŠ Jitřní

9. téma:   graf střídavého proudu   (14.11.2017)

 • nakreslili jsme si graf střídavého proudu a ten jsme si popsali
 • dobrovolný domácí úkol
  • na list papíru velikosti A3 a větší vypracuj projekt o zastáncích stejnosměrného a střídavého proudu
  • u každého uveď jméno a fotku zastánce
  • něco o něm (v bodech - žádné romány!)
  • čím se zabýval, proč to tak prosazoval
  • termín odevzdání: kdykoli, ale nejpozději při hodině v úterý 21.11.2017
 • upozorňuji na nutnost INTENZIVNÍ domácí přípravy (vzhledem k nestandardně nízkému počtu hodin, časté absenci žáků = závody, přípravě na přijímací řízení na SŠ a vůbec následnému fungování na SŠ) - možno psát test / zkoušení prakticky každou hodinu
 • je to i v učebnici na str. 34-39, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

8. téma:   indukce, stejnosměrný a střídavý proud   (7.11.2017)

 • připomněli jsme si výrobu elektřiny chemickou cestou i elektromagnetickou indukcí
 • ukázali jsme si, jak tu změnu magnetického pole udělat
 • ukázali jsme si, jak vyrobit stejnosměrný a taky střídavý proud
 • vysvětlili jsme si, jaký je rozdíl, mezi stejnosměrným a střídavým proudem
 • dobrovolný domácí úkol
  • na list papíru velikosti A3 a větší vypracuj projekt o zastáncích stejnosměrného a střídavého proudu
  • u každého uveď jméno a fotku zastánce
  • něco o něm (v bodech - žádné romány!)
  • čím se zabýval, proč to tak prosazoval
  • termín odevzdání: kdykoli, ale nejpozději při hodině za 14 dní, tj. v úterý 21.11.2017
 • připomínám, že příští hodinu si dáme test (výroba elektřiny)
 • upozorňuji na nutnost INTENZIVNÍ domácí přípravy (vzhledem k nestandardně nízkému počtu hodin, časté absenci žáků = závody, přípravě na přijímací řízení na SŠ a vůbec následnému fungování na SŠ) - možno psát test / zkoušení prakticky každou hodinu
 • je to i v učebnici na str. 28-35, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

7. téma:   výroba elektřiny   (31.10.2017)

 • popsali jsme si výrobu elektřiny chemickou cestou
 • popsali a ukázali jsme si výrobu elektřiny elektromagnetickou indukcí
 • upozorňuji na nutnost INTENZIVNÍ domácí přípravy (vzhledem k nestandardně nízkému počtu hodin, časté absenci žáků = závody, přípravě na přijímací řízení na SŠ a vůbec následnému fungování na SŠ) - možno psát test / zkoušení prakticky každou hodinu
 • je to i v učebnici na str. 28-33, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

6. téma:   elektromotor   (24.10.2017)

 • zkoušeli jsme vytvořit elektromotor a popsat si ho
 • připomínám, že příští hodinu si dáme test (od začátku po elektromotory)
 • upozorňuji na nutnost INTENZIVNÍ domácí přípravy (vzhledem k nestandardně nízkému počtu hodin, časté absenci žáků = závody, přípravě na přijímací řízení na SŠ a vůbec následnému fungování na SŠ) - možno psát test / zkoušení prakticky každou hodinu
 • je to i v učebnici na str. 24-27, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

5. téma:   elektromotor   (17.10.2017)

 • zkoušeli jsme roztočit cívku v magnetickém poli a vytvořit tak elektromotor
 • upozorňuji na nutnost INTENZIVNÍ domácí přípravy (vzhledem k nestandardně nízkému počtu hodin, časté absenci žáků = závody, přípravě na přijímací řízení na SŠ a vůbec následnému fungování na SŠ) - možno psát test / zkoušení prakticky každou hodinu
 • je to i v učebnici na str. 24-27, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

4. téma:   magnetické pole cívky   (10.10.2017)

 • ukazovali jsme si, jak se zachová cívka v magnetickém poli
 • ukazovali jsme si, jak funguje elektromagnet, např. zvonek
 • domácí úkol - přečti si v učebnici, jak funguje zvonek, pomůže ti k tomu obrázek (uč. str. 18)
 • upozorňuji na nutnost INTENZIVNÍ domácí přípravy (vzhledem k nestandardně nízkému počtu hodin, časté absenci žáků = závody, přípravě na přijímací řízení na SŠ a vůbec následnému fungování na SŠ) - možno psát test / zkoušení prakticky každou hodinu
 • je to i v učebnici na str. 14-23, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

3. téma:   magnety   (26.9.2017)

 • připomínali jsme si, jaké vlastnosti má magnet (póly, netečné pásmo, pole)
 • ukazovali jsme si, jak vytvořit elektromagnet (cívku)
 • upozorňuji na nutnost INTENZIVNÍ domácí přípravy (vzhledem k nestandardně nízkému počtu hodin, časté absenci žáků = závody, přípravě na přijímací řízení na SŠ a vůbec následnému fungování na SŠ) - možno psát test / zkoušení prakticky každou hodinu
 • je to i v učebnici na str. 10-13, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

2. téma:   opakování učiva 8. ročníku   (12.9.2017)

 • hledali jsme odpovědi na otázky pracovního listu (možno si radit, používat internet, sešit, apod.)
 • upozorňuji na nutnost INTENZIVNÍ domácí přípravy (vzhledem k nestandardně nízkému počtu hodin, časté absenci žáků = závody, přípravě na přijímací řízení na SŠ a vůbec následnému fungování na SŠ) - možno psát test / zkoušení prakticky každou hodinu

 

1. téma:   opakování učiva 8. ročníku   (6.9.2017)

 • připomínali jsme si, co jsme dělali v 8. ročníku
 • domácí úkol - kdo chce, si na příští hodinu může nakreslit na úvodní stranu v sešitu pěkný barevný obrázek, týkající se fyziky
 • připomínám, že příští hodinu si dáme pracovní list - opakování učiva 8. ročníku
 • upozorňuji na nutnost INTENZIVNÍ domácí přípravy (vzhledem k nestandardně nízkému počtu hodin, časté absenci žáků = závody, přípravě na přijímací řízení na SŠ a vůbec následnému fungování na SŠ) - možno psát test / zkoušení prakticky každou hodinu
 • je to i v učebnici na str. 8-9, za článkem jsou i otázky k procvičování
 

Tvořím pro dobré lidi. David Gajdošík.

Učitel s neučitelským myšlením a názory.