Co nás letos čeká

 • samé síly, třeba si povíme o gravitaci
 • naučíme i síly znázornit a skládat
 • vysvětlíme si fungování jednoduchých strojů
 • prozkoumáme, k čemu je dobré a kdy nám vadí tření
 • zjistíme, že i za pohyb a rychlost těles může síla
 • a podíváme se, jak funguje tlak v pevných, kapalných i plynných látkách

NA HODINY SI VŽDY BERU

 • sešit (obalený, podepsaný, č. 545)
 • pravítko
 • pero, tužky, pastelky, kružítko
 • obalenou učebnici
 • jednoduchou kalkulačku
 • hodí se i tabulky (ale jen někdy)

ÚPRAVA SEŠITU

 • píšeme přehledně pod sebe
 • nadpisy podtrhujeme barevně pravítkem
 • obrázky kreslíme ZÁSADNĚ tužkou nebo pastelkami, ve vhodné velikosti
 • obrázky slovně popíšeme - co tam je, jak se jmenují jednotlivé části a tak

Fyzika v 7.A na ZŠ Jitřní

17. téma:   pohybové zákony   (15.11.2017)

 • přemýšleli jsme, o čem ty "pohybové" zákony jsou
 • přemýšleli jsme, co je ta setrvačnost
 • je to i v učebnici na str. 52, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

16. téma:   těžiště a stabilita - souhrnné opakování   (13.11.2017)

 • dívali jsme se na videa s pokusy na těžiště
 • dobrovolný domácí úkol - v programu Power Point vypracuj prezentaci na téma "těžiště a stabilita" - obrázky doplň i krátkými texty popisující, co je na nich (jen v bodech, stručně, jasně) - termín odevzdání: kdykoli, ale nejpozději ve středu 15.11.2017, při hodině
 • je to i v učebnici na str. 48-51, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

15. téma:   těžiště a stabilita   (8.11.2017)

 • zkoušeli jsme si další pokusy na poluhu těžiště a vysvětlovali, jak to souvisí se stabilitou
 • dobrovolný domácí úkol - v programu Power Point vypracuj prezentaci na téma "těžiště a stabilita" - obrázky doplň i krátkými texty popisující, co je na nich (jen v bodech, stručně, jasně) - termín odevzdání: kdykoli, ale nejpozději ve středu 15.11.2017, při hodině
 • pozor - příště si napíšeme test
 • je to i v učebnici na str. 48-51, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

14. téma:   těžiště a stabilita   (6.11.2017)

 • zkoušeli jsme si další pokusy na poluhu těžiště a vysvětlovali, jak to souvisí se stabilitou
 • je to i v učebnici na str. 48-51, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

13. téma:   těžiště   (2.11.2017)

 • zkoušeli jsme si pokusy na poluhu těžiště
 • je to i v učebnici na str. 48-51, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

12. téma:   skládání sil   (1.11.2017)

 • zopakovali jsme si vše, co jsme se ke skládání sil naučili
 • je to i v učebnici na str. 35-47, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

11. téma:   skládání různoběžných sil   (30.10.2017)

 • zkoušeli jsme si zjistit výslednou sílu, pokud skládáme síly, které jsou každá jiným směrem
 • pozor - příště si napíšeme test
 • je to i v učebnici na str. 46-47, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

10. téma:   skládání sil opačného směru   (23.10.2017)

 • zkoušeli jsme si na dalších příkladech ukazovat, jak složit několik sil dohromady - tentokrát opačného směru
 • domácí úkol - zjisti graficky i výpočtem výslednou sílu (zadání máš ve školním sešitě)
 • je to i v učebnici na str. 42-46, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

9. téma:   skládání sil stejného směru   (18.10.2017)

 • zkoušeli jsme si na dalších příkladech ukazovat, jak složit několik sil dohromady
 • upozorňuji - je potřeba se taky "učit", někomu dělá problém nakreslit sílu (tj. šipku) i po třech hodinách, co to děláme
 • je to i v učebnici na str. 39-41, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

8. téma:   skládání sil stejného směru   (16.10.2017)

 • napsali jsme si opravný test na téma: "znázorňování sil"
 • upozorňuji - je potřeba se taky "učit", někomu dělá problém nakreslit sílu (tj. šipku) i po třech hodinách, co to děláme
 • je to i v učebnici na str. 39-41, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

7. téma:   znázornění síly v měřítku   (11.10.2017)

 • napsali jsme si test na téma: "silové účinky"
 • zakreslovali jsme síly v měřítku
 • je to i v učebnici na str. 35-36, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

6. téma:   znázornění síly v měřítku   (9.10.2017)

 • vypracovali jsme další pracovní list (mohli jsme si radit, používat sešit, internet apod.)
 • přemýšleli jsme, jak by se dala znázornit síla a proč zrovna tak
 • přemýšleli jsme, proč při zakreslování sil používáme měřítko
 • pozor - příště si napíšeme test
 • je to i v učebnici na str. 35-36, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

5. téma:   znázornění síly   (2.10.2017)

 • psali jsme test na téma "silové působení"
 • zakreslovali jsme několik sil v měřítku
 • je to i v učebnici na str. 35-36, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

4. téma:   gravitační síla   (27.9.2017)

 • zkoušeli jsme vypočítat, jakou silou nás přitakuje Země a jiné planety
 • domácí úkol - uč. str. 39, úkol 3 a, b, c, d (g na Měsíci je 1,62)
 • je to i v učebnici na str. 37-39, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

3. téma:   gravitační síla   (25.9.2017)

 • řešili jsme, jak funguje gravitace
 • je to i v učebnici na str. 37-38, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

2. téma:   opakování učiva 6. ročníku   (13.9.2017)

 • připomněli jsme si, co jsme dělali ve fyzice v 6. třídě v pracovním listu (mohli jsme si radit i používat internet, sešit ...) - hodnocení:
  • 1 = 0-3 ch
  • 2 = 4-6 ch
  • 3 = 7-12 ch
  • 4 = 13-16 ch
  • 5 = 17 a více chyb
 • je to i v učebnici na str. 5-6, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

1. téma:   opakování učiva 6. ročníku   (11.9.2017)

 • připomněli jsme si, co jsme dělali ve fyzice v 6. třídě
 • domácí úkol - kdo chce, si na příští hodinu nakreslí na úvodní stranu v sešitu pěkný barevný obrázek, týkající se fyziky
 • pozor - příští hodinu nás čeká test (opakování učiva 6. ročníku)
 • pozor - proběhne kontrola sešitů - obal
 • je to i v učebnici na str. 5-6, za článkem jsou i otázky k procvičování

 

Tvořím pro dobré lidi. David Gajdošík.

Učitel s neučitelským myšlením a názory.